FMG

FMG es una aplicació d'ús empresarial per a tablets professionals. Permet al personal de manteniment portar fàcilment el seguiment de l'estat de les instal·lacions i serveis sota la seva supervisió, sense necessitat de mantenir-se en línia.

Permet detectar desviacions, adoptar mesures preventives correctores abans d’arribar a la fallada pròpiament dita, poder garantir el correcte funcionament de la instal·lació, i disposar d'un seguiment quantitatiu detallat.