Logotipo PWWPWW (Prader-Willi World) es una aplicació mòbil dirigida a les famílies amb fills amb la síndrome de Prader-Willi (una malaltia poc freqüent), permetent-los tenir sempre a mà informació bàsica per al maneig de la malaltia.

A part de la seva faceta informativa, inclou una important faceta social, amb un mapa en el que ubicar a d'altres famílies en la mateixa situació i la possibilitat de posar-se en contacte amb elles, un fet fonamental per a qualsevol minoria dispersa. Inclou eines útils per a les famílies, com el seguiment del creixement o per prendre notes.

La app està desenvolupada en Android, i està disponible a Google Play.