Jiǎn qǐ pái, (Recull les targes) es un joc de cartes que utilitza els caracters xinesos (hanzi) com eix central. Format per diversos minijocs i amb unes quantes opcions de configuració, permet adaptar el repte a les habilitats de cada jugador.

En alguns dels minijocs es consideren les files de targetes, havent el jugador de seleccionar-ne una o vàries segons el criteri indicat. Al fer la selección correcta, la fila desapareix, baixen les superiors i apareix una nova fila per omplir el taulell. En altres jocs, es juga amb totes les targes del taulell, per exemple, fent parelles de targetes iguals. Les seleccions correctes van desapareixent del taulell fins que es buida. En cas d'error, la partida s'acaba. L'app registra els millors temps a cada joc i segons les opcions utilitzades.

És una aplicació de la Fundación SPW dirigida a tots els públics.

Aquesta app inclou anuncis a benefici de la Fundación SPW. No accedeix a cap recurs protegit del dispositiu i l'accès a Internet es només per a la publicitat. No recull dades de l'usuari (ni personals ni d'ús).

Ha estat estat desenvolupada en Corona-Lua i està disponible a Google Play.